VILKÅR RINDE TRAPPA A/S

TRAPPEMANUALEN
www.norsktrevare.no

TRAPPEMANUALEN
www.norsktrevare.no

Leveringsbetingelser og produktbeskrivelse:

 

1. Betalingsbetingelser:

Netto jfr. frist på ordrebekreftelse.Levrandøren forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt å kreve dette endret til kontant før levering.ev.at kunden stiller tilfredstillende sikerhet for levering.Dersom levering av en ordre deles opp.Har leverandøren rett til å utstede fakture løpende for leverte varer.Etter forfall beregnes morarente i hendhold til geldene lov om renter ved forsinket betaling.

 2. Materialkvalitet:

Tre er et levende materiale.Det kan derfor ikke utelukkes at bevegelser/endringeri tret vil kunne påvirke overflater på produktet.Mindre gulning ved kvister.små sprekker i overflaten samt falming av sollys vil kunne forekomme.Tre påvirkes også av fuktighet høy fuktighet medfører svelling og lav fuktighet medfører krymping.Slike variasjoner kan forårsake sprekker i trevirket.Trevirket er fra fabrikken tørket ned til ca 8-10% relativ fuktighet.For å holde denne stabil må den relative luftfuktigheten i rommet ligge mellom 40 og 50%.Aviker luftfuktigheten fra dette vil det kunne påvirke treverket slik at sprekker oppstår.Det er kundens ansvar å sørge for riktig luftuktighet.Skulle overnevnte endringer skje.anses ikke dette som en mangel ved produktet.Vi gjør oppmerksom på at heltre vil ha variasjoner i farge.struktur og innslag av kvist.Furu blir i hovedsak levert i friskkvist.Men deler som vi skal fargelakke.blir produsert i fingerskjøtt furu (kvistfri) for å unngå kvistgjenomslag i fargelakken.

3.Måltaging:

Pris på måltaging er gratis.Det er kunden sitt ansvar å påvise eventuelle skjulte rør(vann.elektriske el.i) eller andre forhold som må taes hensyn til ved monteing.

4.Produktet:

Listing må gjøres selv av kunden.Behovet for listing vil kunne variere men noen aktuelle områder er mellom trappevange og vegg og mellom bunnlist returgelender og vekselkant samt mellom siste trinn/skalltrinnet på trappen og gulvet.Leveransen er basrt på at trapperommet,vegger og lysåpning er i vinkel og lodd ihht norsk standard toleranseklasse 3 og at det er nødvendig spikerslag i vegger for feste av vanger,stolper og håndlister.

5.Montering:

Trapperommet må være ryddet .ev.flikkmaling/beis følger med i trappeleveransen.

6.Overlevering av produktet:

Hver trapp er å anse som ett prosjekt/leveranse.Ved levering av trapper uten montering anses trappen som overlevert når den er mottatt kunden.Ved montering anses trappen som overlevert når den er montert.ved montering av trapp blir de levert med papp for beskyttelse av trinna.Disse må festes med blå maskeringstape det må være rent under og det bør tettes med tape for å unngå at støv og sand kommer under pappen og lager merker i trinn.Dette er byggherens ansvar.

8. Mangler:

Dersom den leverte varen har mangel.har leverandøren etter eget valg rett til å foreta retting eller omlevering.Kjøper plikter å kontrolere varene nøye ved mottakelsen.Erstatning kan kun kreves dersom leverandøren ikke har foretatt retting eller/omlevering innen rimlig tid og kjøper kan dokumentere at forholdt har påført ham tap.Leverandøren  er uansett ikke ansvarlig for kjøpers inderekte tap.Herunder tap som følge av driftstap eller ansvarstap.Trappen er laget etter vår standard produksjonmetode og montert etter våre egne montøres monteringsmetode og vurdering.Noe tilpasninger på stedt må påregnes.Eventuelle ønsker om detaljer.montering  må opplyses om på forhånd.Kun levert feil produkt i hendhold til underskrevet ordrebekreftelse og feil på måltakning foretatt av oss er en mangel.Ev synlige mangler må meldes fra om innen 14 dager ved levering uten montering og innen en uke etter montering når dette blir utfør av oss skriftlig brev.

9.Overflatebehandling.lakkering:

Trappen er lakkert med 2 strøk med en 2 kop.Syreherdene lakk.Ved antikklakkering (hvitlasering) kan det forekomme kvistgulning.Det gis ingen garanti på kvistgulning av antikklakerte (hvitlaserte) trappedeler.

11.Overflatebehandling fage ncs kode:

I prinsippet er delene ferdigmalt men pga transport montering og uttørking utover tid kan det oppstå mindre skjønnhetsfeil.Vi gir ingen garanti på overflatebehandling.

12.Overflatebehandling beis:

Trappen e beiset med en spritbasert interiørbeis som  blir svampet på for deretter å bli påført 2 strøk lakk.Vi gjør oppmerksom på at fargen kan variere på de enkelte trappetetdelene og kan avvike noe fra prøvene.

13.Rengjøring av produktet

Tørk over med myk fille fuktet i mildt såpevann.tørk så over med tørr fille etterpå.Unngå å bruke grønnsåpe eller vaskemiddel som inneholder slipemiddel el.salmiakk.

14.Vedlikehold av produktet:

For å beholde en fin overflate må trappen vedlikeholdes.Overflatebehandlingen beskytter selve treverket mot slitasje og må fornyes før treverket kommer igjennom Ta kontakt med malerfirma om dette tema før du setter i gang.

15 Ansvar:

Rinde Trappa er ikke ansvarlig for ev.problemer som måtte oppstå som et resultat av kundens egen overflatebehandling.plassering.montering eller bruk av trappen på en utilsiktet måte.Rinde Trappa står ikke som prosjekterende entepenør,

16.Diverse:

RindeTrappa har pant i alle varer som er blitt levert og som ikke er bygget inn.

 

 

RINDE TRAPPA A/S

Kubrusvingen  13   3729 SKIEN